EkumenickýIzaiáš66,1

Izaiáš 66:1

Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia sú mojím trónom a zem pod­nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi po­stavíte, a aké mies­to mi dáte na od­počinok?


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia sú mojím trónom a zem pod­nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi po­stavíte, a aké mies­to mi dáte na od­počinok? 2 Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. 3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali,

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia mi stolicou, a zem je podnožou mojich nôh. Kde jaký je to dom, ktorý mi vy­stavíte? Alebo kde je nejaké mies­to môj­ho od­počin­ku?

Evanjelický

1 Tak­to vraví Hos­podin: Nebesá sú mojím trónom a zem je pod­nožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi moh­li po­staviť? Kde je mies­to, kde by som si od­počinul?

Ekumenický

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia sú mojím trónom a zem pod­nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi po­stavíte, a aké mies­to mi dáte na od­počinok?

Bible21

1 Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u no­hou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde má být místo, kde bych spoči­nul?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček