EkumenickýIzaiáš65,7

Izaiáš 65:7

Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich ot­cov, ktorí pálili kadid­lo na vr­choch a na vy­sočinách ma hanili, hovorí Hos­podin, mierou vr­chovatou od­platím ich dáv­ne skut­ky.


Verš v kontexte

6 Hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, kým ne­od­platím. Od­platím im mierou vr­chovatou. 7 Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich ot­cov, ktorí pálili kadid­lo na vr­choch a na vy­sočinách ma hanili, hovorí Hos­podin, mierou vr­chovatou od­platím ich dáv­ne skut­ky. 8 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako sa náj­de mušt v strapci a po­vedia: Ne­znič ho, lebo v ňom je požeh­nanie, tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby nebolo zničené všet­ko.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

7 za vaše ne­právos­ti, a za neprávosti vašich ot­cov spolu, hovorí Hos­podin; ktorí kadili na vr­choch a hanobili ma na brehoch, a tak najprv na­meriam p­láce za ich prácu do ich lona.

Evanjelický

7 ne­právos­ti i ne­právos­ti ich ot­cov, vraví Hos­podin, lebo kadili na vr­choch a na pahor­koch ma hanobili. Do náručia vy­meriam im od­menu za ich predošlé skut­ky.

Ekumenický

7 Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich ot­cov, ktorí pálili kadid­lo na vr­choch a na vy­sočinách ma hanili, hovorí Hos­podin, mierou vr­chovatou od­platím ich dáv­ne skut­ky.

Bible21

7 za to, jak jste se pro­vi­ni­li i s vaši­mi otci, praví Hospodin. Protože na horách ka­di­dlo obětovali, protože mě uráže­li na návrších, za teh­dejší skutky s nimi vy­rovnám účty, naplním je­jich klín.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček