EkumenickýIzaiáš65,6

Izaiáš 65:6

Hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, kým ne­od­platím. Od­platím im mierou vr­chovatou.


Verš v kontexte

5 čo hovoria: Zo­staň tam, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo som sa od­delil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň. 6 Hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, kým ne­od­platím. Od­platím im mierou vr­chovatou. 7 Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich ot­cov, ktorí pálili kadid­lo na vr­choch a na vy­sočinách ma hanili, hovorí Hos­podin, mierou vr­chovatou od­platím ich dáv­ne skut­ky.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

6 Hľa, je to zapísané predo mnou; nebudem mlčať, ale za­platím a za­platím do ich lona,

Evanjelický

6 Aj­hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, ale od­platím, do ich náručia od­platím

Ekumenický

6 Hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, kým ne­od­platím. Od­platím im mierou vr­chovatou.

Bible21

6 Hle, toto sto­jí psáno pře­de mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě na­plním je­jich klín –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček