EkumenickýIzaiáš65,5

Izaiáš 65:5

čo hovoria: Zo­staň tam, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo som sa od­delil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň.


Verš v kontexte

4 čo vy­sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕt­vych, jedávajú bravčové mäso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí, 5 čo hovoria: Zo­staň tam, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo som sa od­delil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň. 6 Hľa, predo mnou je na­písané: Nebudem mlčať, kým ne­od­platím. Od­platím im mierou vr­chovatou.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí hovoria: Ta ďalej odo mňa! Ne­prib­ližuj sa mi, lebo by som ťa po­svätil. Tí sú dymom v mojich no­z­drách, ohňom, horiacim celý deň.

Evanjelický

5 Hovoria: Os­taň, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo prenesiem svätosť na teba! Oni sú dymom v mojom nose, ustavične blčiacim ohňom.

Ekumenický

5 čo hovoria: Zo­staň tam, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo som sa od­delil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň.

Bible21

5 Při­tom ří­kají: „Zůstaň tam a ne­choď blíž, neboť jsem svatější než ty!“ Takoví mě dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící ce­lé dny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček