EkumenickýIzaiáš65,4

Izaiáš 65:4

čo vy­sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕt­vych, jedávajú bravčové mäso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí,


Verš v kontexte

3 K ľuďom, čo ma ustavične ot­vorene provokujú, čo obetujú v záhradách a na teh­lách pália kadid­lo, 4 čo vy­sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕt­vych, jedávajú bravčové mäso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí, 5 čo hovoria: Zo­staň tam, kde si, ne­prib­ližuj sa ku mne, lebo som sa od­delil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorí sedávajú v hroboch a nocúvajú na taj­ných mies­tach; ktorí jedia sviňs­ké mäso a majú nadrobené hnusoby vo svojich nádobách;

Evanjelický

4 ktorí sedávajú v hroboch a nocujú v jas­kyniach, jedia bravčové mäso a nečis­tú poliev­ku majú vo svojich nádobách.

Ekumenický

4 čo vy­sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕt­vych, jedávajú bravčové mäso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí,

Bible21

4 vy­sedávají při hrobkách, kde v noci drží stráža jedí maso pod­svinčat – v je­jich hrn­cích je hnu­sná po­lévka!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček