EkumenickýIzaiáš65,2

Izaiáš 65:2

Celý deň som vy­stieral ruky k vzdorovitému ľudu kráčajúcemu za vlast­nými výmys­lami po ces­te, čo nie je dob­rá.


Verš v kontexte

1 Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa ne­pýtali, dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali. Tu som, tu som, po­vedal som národu, čo ne­vzýval moje meno. 2 Celý deň som vy­stieral ruky k vzdorovitému ľudu kráčajúcemu za vlast­nými výmys­lami po ces­te, čo nie je dob­rá. 3 K ľuďom, čo ma ustavične ot­vorene provokujú, čo obetujú v záhradách a na teh­lách pália kadid­lo,

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

2 Rozp­res­tieral som svoje ruky celý deň oproti spur­nému ľudu, op­roti tým, ktorí chodia ces­tou nie dob­rou, za svojimi myšlien­kami.

Evanjelický

2 Celý deň som vy­stieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedob­rou ces­tou za svojimi výmys­lami;

Ekumenický

2 Celý deň som vy­stieral ruky k vzdorovitému ľudu kráčajúcemu za vlast­nými výmys­lami po ces­te, čo nie je dob­rá.

Bible21

2 Po ce­lé dny jsem ruce vztahovalk lidu buřičů, kteří chodí cestou ne­dobrouza vlastní před­stavou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček