EkumenickýIzaiáš65,17

Izaiáš 65:17

lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na pred­chádzajúce sa viac nebude spomínať a ani ne­prídu na myseľ.


Verš v kontexte

16 Kto ťa bude žeh­nať v krajine, bude ťa žeh­nať Bohom, ktorý je ver­ný. Kto bude pri­sahať na krajinu, bude pri­sahať na Boha, ktorý je ver­ný. Budú totiž za­bud­nuté pred­chádzajúce súženia a na­ozaj ukryté pred mojimi očami, 17 lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na pred­chádzajúce sa viac nebude spomínať a ani ne­prídu na myseľ. 18 Tešte sa však a ustavične jasaj­te nad tým, čo tvorím, lebo po­zrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať driev­ne veci ani ne­prij­dú na myseľ.

Evanjelický

17 Lebo, aj­hľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ ne­prídu.

Ekumenický

17 lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na pred­chádzajúce sa viac nebude spomínať a ani ne­prídu na myseľ.

Bible21

17 Hle – já stvořím nové ne­be a novou zem; na mi­nulé věci se zapomene, nikdo už ne­bu­de o nich přemýšlet.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček