EkumenickýIzaiáš65,16

Izaiáš 65:16

Kto ťa bude žeh­nať v krajine, bude ťa žeh­nať Bohom, ktorý je ver­ný. Kto bude pri­sahať na krajinu, bude pri­sahať na Boha, ktorý je ver­ný. Budú totiž za­bud­nuté pred­chádzajúce súženia a na­ozaj ukryté pred mojimi očami,


Verš v kontexte

15 Zanecháte svoje meno ako kliat­bu pre mojich vy­volených. Pán, Hos­podin ťa usmr­tí, ale svojich služob­níkov na­zve iným menom. 16 Kto ťa bude žeh­nať v krajine, bude ťa žeh­nať Bohom, ktorý je ver­ný. Kto bude pri­sahať na krajinu, bude pri­sahať na Boha, ktorý je ver­ný. Budú totiž za­bud­nuté pred­chádzajúce súženia a na­ozaj ukryté pred mojimi očami, 17 lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na pred­chádzajúce sa viac nebude spomínať a ani ne­prídu na myseľ.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

16 takže ten, kto si bude dob­rorečiť na zemi, bude si dob­rorečiť v Bohu ne­z­vrat­nej ver­nos­ti, a ten, kto bude pri­sahať na zemi, bude pri­sahať na Boha ne­z­vrat­nej ver­nos­ti, lebo sa za­bud­nú predošlé súženia, a to pre­to, že budú ukryté zp­red mojich očí.

Evanjelický

16 Kto sa požeh­náva v krajine, nech sa požeh­náva ver­ným Bohom, kto pri­sahá v krajine, nech pri­sahá na ver­ného Boha. Lebo za­bud­nuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom.

Ekumenický

16 Kto ťa bude žeh­nať v krajine, bude ťa žeh­nať Bohom, ktorý je ver­ný. Kto bude pri­sahať na krajinu, bude pri­sahať na Boha, ktorý je ver­ný. Budú totiž za­bud­nuté pred­chádzajúce súženia a na­ozaj ukryté pred mojimi očami,

Bible21

16 Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to či­nit při Bohu pravdy;kdo bude na zemi přísahat, při Bohu prav­dy to udělá. Minulá soužení bu­dou zapomenuta, ukryta bu­dou před mý­ma oči­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček