EkumenickýIzaiáš62,8

Izaiáš 62:8

Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na svoje moc­né rameno: Ne­vydám viac tvoje obilie za po­krm tvojim ne­priateľom ani cudzin­ci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa na­máhal.


Verš v kontexte

7 Nedaj­te mu po­koj, kým ne­po­staví Jeruzalem a ne­urobí ho chválou na zemi. 8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na svoje moc­né rameno: Ne­vydám viac tvoje obilie za po­krm tvojim ne­priateľom ani cudzin­ci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa na­máhal. 9 Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hos­podina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.

späť na Izaiáš, 62

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily povediac: Nedám viacej tvoj­ho obilia za po­krm tvojim ne­priateľom, ani nebudú piť synovia cudzozem­ca tvojej vín­nej šťavy, na ktorej si pracoval.

Evanjelický

8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na svoje moc­né rameno: Ne­vydám už ni­kdy tvoje obilie za po­krm tvojim ne­priateľom. Cudzozem­ci nebudú piť tvoje mladé víno, pre ktoré si sa ty na­máhal.

Ekumenický

8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na svoje moc­né rameno: Ne­vydám viac tvoje obilie za po­krm tvojim ne­priateľom ani cudzin­ci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa na­máhal.

Bible21

8 Hos­po­din přísahal svou pravicí, svou mo­cnou paží přísahal: Už nikdy ne­dám tvé obi­lítvým ne­přá­te­lům sníst; už nikdy ne­vy­pi­jí cizin­civíno, s nímž ses tak namáhal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček