EkumenickýIzaiáš6,6

Izaiáš 6:6

Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára.


Verš v kontexte

5 Po­vedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hos­podina zá­stupov. 6 Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. 7 Dot­kol sa mi perí a po­vedal: Hľa, toto sa dot­klo tvojich perí, zmiz­la tvoja vina a tvoj hriech je od­stránený.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, k­torý vzal kliešťami s ol­tára.

Evanjelický

6 Po­tom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z ol­tára,

Ekumenický

6 Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára.

Bible21

6 Vtom ke mně při­letěl je­den ze se­rafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleště­mi z ol­táře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček