EkumenickýIzaiáš6,1

Izaiáš 6:1

V roku, keď zo­mrel kráľ Uzzija, videl som Pána sedieť na vy­sokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha na­pĺňali chrám.


Verš v kontexte

1 V roku, keď zo­mrel kráľ Uzzija, videl som Pána sedieť na vy­sokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha na­pĺňali chrám. 2 Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si za­krývali tvár, dvoma si za­krývali nohy a dvoma lietali. 3 Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hos­podin zá­stupov, celá zem je pl­ná jeho slávy.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Roku, k­torého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vy­sokom tróne a po­vznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám.

Evanjelický

1 V roku, keď zo­mrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vy­sokom a vy­výšenom tróne a okraje Jeho rúcha na­plňovali chrám.

Ekumenický

1 V roku, keď zo­mrel kráľ Uzzija, videl som Pána sedieť na vy­sokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha na­pĺňali chrám.

Bible21

1 V ro­ce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pá­na sedícího na vznešeném a vy­výšeném trůnu a lem jeho rou­cha na­plňoval chrám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček