EkumenickýIzaiáš59,4

Izaiáš 59:4

Niet toho, kto by pred­volával na súd podľa práva a súdil poc­tivo. Spoliehajú sa na ničom­nosť a hovoria ne­zmys­ly, počnú zlobu a rodia skazu.


Verš v kontexte

3 lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou, vaše prs­ty vinou, vaše pery vy­povedajú lož a váš jazyk pre­mieľa zvrátenos­ti. 4 Niet toho, kto by pred­volával na súd podľa práva a súdil poc­tivo. Spoliehajú sa na ničom­nosť a hovoria ne­zmys­ly, počnú zlobu a rodia skazu. 5 Liah­nu vreteničie vajíčka a snujú pavučiny, kto je z ich vajíčok, zo­mrie a z prasknutého sa vy­kľuje vretenica.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

4 Nie je ni­koho, kto by volal po spraved­livos­ti, ani nieto ničoho, čo by sa súdilo po prav­de. Každý sa nadeje na már­nosť a hovorí klam­stvo; tehot­neje trápením a plodí ne­právosť.

Evanjelický

4 Ni­kto ne­pred­voláva na súd podľa práva, ni­kto nej­de pred súd čest­ne. Dúfajú v ničotu, rozp­rávajú darom­nos­ti, počnú trápenie a porodia skazu.

Ekumenický

4 Niet toho, kto by pred­volával na súd podľa práva a súdil poc­tivo. Spoliehajú sa na ničom­nosť a hovoria ne­zmys­ly, počnú zlobu a rodia skazu.

Bible21

4 Nikdo ne­vo­lá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. Doufají v nico­tu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček