EkumenickýIzaiáš59,21

Izaiáš 59:21

No čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi — hovorí Hos­podin. Môj duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, čo som ti vložil do úst, ne­zmiz­nú z tvojich úst ani z úst tvojich po­tom­kov, ani z úst po­tom­kov tvoj­ho po­tom­stva — od­teraz až naveky — hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych. 20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina. 21 No čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi — hovorí Hos­podin. Môj duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, čo som ti vložil do úst, ne­zmiz­nú z tvojich úst ani z úst tvojich po­tom­kov, ani z úst po­tom­kov tvoj­ho po­tom­stva — od­teraz až naveky — hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

21 A ja, moja sm­luva s nimi bude toto, hovorí Hos­podin: Môj Duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som vložil do tvojich úst, ne­uh­nú od tvojich úst ani od úst tvoj­ho semena ani od úst semena tvoj­ho semena, hovorí Hos­podin, od­teraz až na veky.

Evanjelický

21 Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hos­podin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, ne­odídu z tvojich úst, ani z úst tvoj­ho po­tom­stva, ani z úst detí tvoj­ho po­tom­stva od­teraz ni­kdy viac - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

21 No čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi — hovorí Hos­podin. Môj duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, čo som ti vložil do úst, ne­zmiz­nú z tvojich úst ani z úst tvojich po­tom­kov, ani z úst po­tom­kov tvoj­ho po­tom­stva — od­teraz až naveky — hovorí Hos­podin.

Bible21

21 A toto bude má smlou­va s ni­mi, praví Hos­po­din: Můj Duch, který je na to­bě, a má slova, jež jsem vložil do tvých úst, se ne­vzdálí od tvých úst ani od úst tvých po­tomků ani od úst po­tomků tvých po­tomků, praví Hos­po­din, od nynějška až navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček