EkumenickýIzaiáš59,18

Izaiáš 59:18

Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky.


Verš v kontexte

17 Za­odel sa spravod­livosťou ako pan­cierom a pril­bu spásy mal na hlave. Ob­liekol sa do rúcha po­msty a ako plášťom sa za­odel hor­livosťou. 18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky. 19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

18 Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily.

Evanjelický

18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu.

Ekumenický

18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky.

Bible21

18 Jak si za­s­luhují, tak jim odplatí, hněv má pro pro­tivníky, odpla­tu pro soky;i os­t­rovům odplatí, jak si za­s­louží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček