EkumenickýIzaiáš59,10

Izaiáš 59:10

Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo ne­má oči, na polud­nie sa po­tkýname ako za súm­raku a medzi zdravými sme ako mŕt­vi.


Verš v kontexte

9 Pre­to je ďaleko od nás právo a spravod­livosť nás nedos­tih­ne, očakávame svet­lo, a hľa, tma, čakáme na žiaru, no putujeme v temnote. 10 Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo ne­má oči, na polud­nie sa po­tkýname ako za súm­raku a medzi zdravými sme ako mŕt­vi. 11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

10 Hmatáme jako slepí stenu; šmát­rame jako , k­torí nemajú očí; pot­kýnajúc sa na polud­nie klesáme jako za mraku; medzi zdravými s­me jako mŕt­vi.

Evanjelický

10 Hmat­káme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo ne­má oči. Za polud­nia sa po­tkýname ako za súm­raku, medzi zdravými sme ako mŕt­vi.

Ekumenický

10 Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo ne­má oči, na polud­nie sa po­tkýname ako za súm­raku a medzi zdravými sme ako mŕt­vi.

Bible21

10 Jak slepí se plíží­me podél zdi, šmátráme jako bez očí. O po­ledni klopýtá­me jako v půlnoci, mezi si­láky jsme jako umrl­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček