EkumenickýIzaiáš58,5

Izaiáš 58:5

Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu sk­láňať ako trs­tina? Vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno na­zvať pôs­tom a dňom milým Hos­podinovi?


Verš v kontexte

4 Veď sa len pre­to po­stíte, aby ste sa vadili a šk­riepili a búšili zlost­nou päsťou. Ne­pos­tite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsos­tiach. 5 Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu sk­láňať ako trs­tina? Vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno na­zvať pôs­tom a dňom milým Hos­podinovi? 6 Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať ne­spravod­livo na­sadené putá, roz­lámať jar­mo ot­roc­tva, pre­pus­tiť utláčaných na slobodu a roz­biť každé jar­mo,

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

5 Či toto má byť pôst, aký som vy­volil? Deň, aby človek trápil svoju dušu? Či to, aby svesil svoju hlavu jako trs­tina a po­stlal si smútočné vrece a popol, či to nazovieš pôs­tom a dňom, príjem­ným Hos­podinovi?

Evanjelický

5 Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trs­tina a pod­stlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôs­tom, vzác­nym dňom Hos­podinovým?

Ekumenický

5 Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu sk­láňať ako trs­tina? Vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno na­zvať pôs­tom a dňom milým Hos­podinovi?

Bible21

5 To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy má člověk hladovět? Kdy má jak rákos hlavu na­kláně­ta stlát si pyt­lem a popelem? Jak můžeš to­hle na­zývat postem, dnem, který má Hos­po­din v ob­li­bě?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček