EkumenickýIzaiáš58,4

Izaiáš 58:4

Veď sa len pre­to po­stíte, aby ste sa vadili a šk­riepili a búšili zlost­nou päsťou. Ne­pos­tite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsos­tiach.


Verš v kontexte

3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú. 4 Veď sa len pre­to po­stíte, aby ste sa vadili a šk­riepili a búšili zlost­nou päsťou. Ne­pos­tite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsos­tiach. 5 Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu sk­láňať ako trs­tina? Vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno na­zvať pôs­tom a dňom milým Hos­podinovi?

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

4 Hľa, po­stíte sa na­to, aby ste sa preli a vadili a bili päsťou bez­božnos­ti. Ne­pos­títe sa vy tohoto dňa tak, aby bolo počuť na výsos­ti váš hlas.

Evanjelický

4 Aj­hľa, pre svár a zvadu sa po­stíte, aby ste moh­li biť zločin­nou päsťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách.

Ekumenický

4 Veď sa len pre­to po­stíte, aby ste sa vadili a šk­riepili a búšili zlost­nou päsťou. Ne­pos­tite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsos­tiach.

Bible21

4 Vaše půs­ty působí jen svá­ry a rozbroje, vaše krutá pěst do­padá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vy­s­lyšeni v nebi na­hoře!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček