EkumenickýIzaiáš58,3

Izaiáš 58:3

Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú.


Verš v kontexte

2 Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti. 3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú. 4 Veď sa len pre­to po­stíte, aby ste sa vadili a šk­riepili a búšili zlost­nou päsťou. Ne­pos­tite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsos­tiach.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

3 A hovoria: Prečo sa po­stíme, keď ne­vidíš, trápime svoju dušu, keď nech­ceš vedieť? Hľa, v deň svoj­ho pôs­tu pre­vádzate s­voju vôľu a honíte všet­kých svojich robot­níkov.

Evanjelický

3 Prečo sa po­stíme, keď Ty to ne­vidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svoj­ho pôs­tu uplatňujete svoju záľubu a na­háňate všet­kých svojich robot­níkov.

Ekumenický

3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú.

Bible21

3 Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček