EkumenickýIzaiáš58,14

Izaiáš 58:14

náj­deš roz­koš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a na­sýtim ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podina pre­hovorili.


Verš v kontexte

12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie. 13 Ak v deň sobot­ného od­počin­ku, v môj svätý deň, od­vrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobot­ného od­počin­ku budeš volať roz­košou, ak Hos­podinov svätý deň bude tvojou slávou, a budeš ho sláviť tak, že sa ne­vydáš na svoje ces­ty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči, 14 náj­deš roz­koš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a na­sýtim ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podina pre­hovorili.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

14 vtedy budeš mať roz­koš v Hos­podinovi, a dám ťa voziť po vy­sokých mies­tach zeme a budem ťa kŕmiť dedičs­tvom Jakoba, tvoj­ho ot­ca, lebo ús­ta Hos­podinove hovorily.

Evanjelický

14 po­tom budeš mať roz­koš v Hos­podinovi, po­vodím ťa po výšinách zeme a na­chovám ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podinove pre­hovorili.

Ekumenický

14 náj­deš roz­koš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a na­sýtim ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podina pre­hovorili.

Bible21

14 teh­dy v Hos­po­di­nu rozkoš nalez­neša já tě dove­du na výši­ny země, abys užíval dě­dictví svého otce Jákoba. Tak pro­mlu­vi­la ús­ta Hos­po­di­nova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček