EkumenickýIzaiáš58,13

Izaiáš 58:13

Ak v deň sobot­ného od­počin­ku, v môj svätý deň, od­vrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobot­ného od­počin­ku budeš volať roz­košou, ak Hos­podinov svätý deň bude tvojou slávou, a budeš ho sláviť tak, že sa ne­vydáš na svoje ces­ty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči,


Verš v kontexte

12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie. 13 Ak v deň sobot­ného od­počin­ku, v môj svätý deň, od­vrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobot­ného od­počin­ku budeš volať roz­košou, ak Hos­podinov svätý deň bude tvojou slávou, a budeš ho sláviť tak, že sa ne­vydáš na svoje ces­ty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči, 14 náj­deš roz­koš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a na­sýtim ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podina pre­hovorili.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

13 Ak od­vrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svätos­ti; ale nazovieš sobotu roz­košou, svätú Hos­podinovu ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje ces­ty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť darom­né slovo,

Evanjelický

13 Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného od­počin­ku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného od­počin­ku budeš volať roz­košou a svätý deň Hos­podinov hod­ným úc­ty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš pod­nikať svoje ces­ty, ani hľadať, čo máš ty rád, ani vy­jed­návať,

Ekumenický

13 Ak v deň sobot­ného od­počin­ku, v môj svätý deň, od­vrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobot­ného od­počin­ku budeš volať roz­košou, ak Hos­podinov svätý deň bude tvojou slávou, a budeš ho sláviť tak, že sa ne­vydáš na svoje ces­ty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči,

Bible21

13 Když se tvá noha vy­hne sobotě, aby sis v můj svatý den ne­dělal, co chceš, když bu­deš so­bo­tu na­zývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a bu­deš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis ne­dělal, co chceš, a s řeč­mi přestaneš,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček