EkumenickýIzaiáš58,11

Izaiáš 58:11

Hos­podin ťa bude ne­pres­taj­ne sprevádzať, tvoju dušu na­sýti na vy­pra­hnutých mies­tach, spev­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada a vod­ný prameň, ktorého vody ťa ne­s­klamú.


Verš v kontexte

10 ak sa k hladnému šted­ro za­chováš, ubitú dušu na­sýtiš, po­tom vy­j­de vo tme tvoje svet­lo a tvoja tem­nota bude ako polud­nie. 11 Hos­podin ťa bude ne­pres­taj­ne sprevádzať, tvoju dušu na­sýti na vy­pra­hnutých mies­tach, spev­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada a vod­ný prameň, ktorého vody ťa ne­s­klamú. 12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin ťa vždy po­vedie a na­sýti tvoju dušu i v naj­väčšie sucho a obod­rí tvoje kos­ti. A budeš ako za­vlažovaná za­hrada a jako prameň vôd, ktorého vody ne­s­klamú.

Evanjelický

11 A Hos­podin ťa ustavične po­vedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vy­pra­hnutom kraji; po­sil­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada, ako vod­ný prameň, ktorého vody ne­s­klamú.

Ekumenický

11 Hos­podin ťa bude ne­pres­taj­ne sprevádzať, tvoju dušu na­sýti na vy­pra­hnutých mies­tach, spev­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada a vod­ný prameň, ktorého vody ťa ne­s­klamú.

Bible21

11 Teh­dy tě Hos­po­din stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vy­prahlé a tvým kos­tem do­dá na síle. Budeš se podo­bat za­vlažené zahradě, budeš jako pra­men, je­hož voda ne­vy­schne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček