EkumenickýIzaiáš58,10

Izaiáš 58:10

ak sa k hladnému šted­ro za­chováš, ubitú dušu na­sýtiš, po­tom vy­j­de vo tme tvoje svet­lo a tvoja tem­nota bude ako polud­nie.


Verš v kontexte

9 Vtedy budeš volať a Hos­podin ti od­povie, budeš volať o pomoc a on ti po­vie: Tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, ukazovanie prs­tom a zlomyseľné reči, 10 ak sa k hladnému šted­ro za­chováš, ubitú dušu na­sýtiš, po­tom vy­j­de vo tme tvoje svet­lo a tvoja tem­nota bude ako polud­nie. 11 Hos­podin ťa bude ne­pres­taj­ne sprevádzať, tvoju dušu na­sýti na vy­pra­hnutých mies­tach, spev­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada a vod­ný prameň, ktorého vody ťa ne­s­klamú.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

10 ak ta dáš lačnému svoju dušu, a utrápenú dušu na­sýtiš, vtedy vzíde tvoje svet­lo vo tme, a tvoja mrákava bude jako polud­nie.

Evanjelický

10 ak po­skyt­neš hlad­nému, po čom sám túžiš, a na­sýtiš strápeného, po­tom zažiari tvoje svet­lo v tem­note a tvoja tma bude ako poludňajší jas.

Ekumenický

10 ak sa k hladnému šted­ro za­chováš, ubitú dušu na­sýtiš, po­tom vy­j­de vo tme tvoje svet­lo a tvoja tem­nota bude ako polud­nie.

Bible21

10 hla­dové­mu když se štědře nabídneša na­sytíš duše ztrápené, tehdy tvé svět­lo vzejde v temno­tě a tvá noc bude jako po­ledne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček