EkumenickýIzaiáš58,1

Izaiáš 58:1

Volaj z plného hrd­la a ne­us­távaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môj­mu ľudu jeho ne­právosť a Jákobov­mu domu jeho hriechy.


Verš v kontexte

1 Volaj z plného hrd­la a ne­us­távaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môj­mu ľudu jeho ne­právosť a Jákobov­mu domu jeho hriechy. 2 Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti. 3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

1 Volaj celým hrdlom, nezadŕžaj; po­výš svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu ich pre­stúpenie a domu Jakobov­mu ich hriechy!

Evanjelický

1 Volaj na pl­né hrd­lo, nešet­ri, po­z­dvih­ni svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu jeho prie­stupok i domu Jákobov­mu jeho hriechy.

Ekumenický

1 Volaj z plného hrd­la a ne­us­távaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môj­mu ľudu jeho ne­právosť a Jákobov­mu domu jeho hriechy.

Bible21

1 Křič z plna hrd­la, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mé­mu lidu jeho provinění, domu Jáko­bovu jeho hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček