EkumenickýIzaiáš57,7

Izaiáš 57:7

Na vy­sokom vy­čnievajúcom vr­chu si si roz­ložila svoje lôžko a aj tam si vy­stupovala obetovať obetu s hostinou.


Verš v kontexte

6 Medzi vy­hladenými kameňmi údolia je tvoja čias­t­ka, ony sú tvojím podielom. Aj im si vy­lievala nápojovú obetu, prinášala po­kr­movú obetu. V tom mám náj­sť po­tešenie? 7 Na vy­sokom vy­čnievajúcom vr­chu si si roz­ložila svoje lôžko a aj tam si vy­stupovala obetovať obetu s hostinou. 8 Za dvere a veraje si si po­stavila svoj po­mník, ďaleko odo mňa si sa od­haľovala, vy­stupovala si na svoje lôžko a rozširovala si ho, do­hovárala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, a po­zerala si sa na po­mník.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

7 Na vy­sokom vr­chu a po­vznesenom staviaš svoju ložu, aj chodíš ta hore, d­céro Jeruzalema, obetovať bit­nú obeť!

Evanjelický

7 Na vr­chu vy­sokom a vy­výšenom stavala si svoje ležad­lo; aj tam si vy­stupovala obetovať zábit­nú obeť.

Ekumenický

7 Na vy­sokom vy­čnievajúcom vr­chu si si roz­ložila svoje lôžko a aj tam si vy­stupovala obetovať obetu s hostinou.

Bible21

7 Na vy­soké a str­mé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stou­pa­la, abys tam obětova­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček