EkumenickýIzaiáš57,4

Izaiáš 57:4

Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva?


Verš v kontexte

3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky! 4 Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva? 5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

4 Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše?

Evanjelický

4 Z koho si robíte po­smech, proti komu rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Nie ste vy vierolom­né deti a plemeno klamu?

Ekumenický

4 Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva?

Bible21

4 Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste dě­ti vzpoury, nejste plémě lži?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček