EkumenickýIzaiáš57,19

Izaiáš 57:19

kladiem na pery plod chvály. Po­koj, po­koj ďalekému i blíz­kemu — hovorí Hos­podin — ja ich uzdravím.


Verš v kontexte

18 a jeho ces­ty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, od­mením ho útechou. A smútiacim za ním 19 kladiem na pery plod chvály. Po­koj, po­koj ďalekému i blíz­kemu — hovorí Hos­podin — ja ich uzdravím. 20 Bez­božní sú však ako roz­búrené more, ktoré sa ne­môže upokojiť a jeho vody vy­plavujú bah­no a blato.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

19 Stvorím ovocie rtov, po­koj, hoj­ný pokoj ďalekému i blíz­kemu, hovorí Hos­podin, a uzdravím ho.

Evanjelický

19 stvorím ovocie pier . Po­koj, po­koj ďalekým i blíz­kym - vraví Hos­podin - ja ho uzdravím!

Ekumenický

19 kladiem na pery plod chvály. Po­koj, po­koj ďalekému i blíz­kemu — hovorí Hos­podin — ja ich uzdravím.

Bible21

19 ovo­ce chvály stvořím pro je­jich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hos­po­din. Já je uz­dravím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček