EkumenickýIzaiáš57,10

Izaiáš 57:10

Po mnohých ces­tách si sa unavovala a ne­povedala si: Je to darom­né. Našla si život­nú silu, pre­to si ne­ochabovala.


Verš v kontexte

9 K Molochovi si chodila s olejom, zhromažďovala si si voňav­ky a po­slov si po­sielala veľmi ďaleko, hl­boko až k podsvetiu. 10 Po mnohých ces­tách si sa unavovala a ne­povedala si: Je to darom­né. Našla si život­nú silu, pre­to si ne­ochabovala. 11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď si sa aj unavila na svojej dl­hej ces­te; ne­povedala si: Már­ne je! Našla si po­silu svojej ruke, pre­to si ne­umd­lela.

Evanjelický

10 Unavovala si sa množs­tvom ciest, nehovorila si: To je darom­né! Na­chádzala si obživenie svojej sily, pre­to si ne­ochabovala.

Ekumenický

10 Po mnohých ces­tách si sa unavovala a ne­povedala si: Je to darom­né. Našla si život­nú silu, pre­to si ne­ochabovala.

Bible21

10 Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: „­Marná námaha!“ V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi ne­po­levi­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček