EkumenickýIzaiáš57,1

Izaiáš 57:1

Spravod­livý hynie, ale ni­kto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí a ni­kto nechápe, že spred zla bol vzatý spravod­livý človek


Verš v kontexte

1 Spravod­livý hynie, ale ni­kto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí a ni­kto nechápe, že spred zla bol vzatý spravod­livý človek 2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou. 3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

1 Spraved­livý hynie, a nieto ni­koho, kto by si to vzal k srd­cu, a mužovia milos­ti sú braní preč so sveta, kým nie je nikoho, kto by tomu rozumel, že pred p­ríchodom zlého vy­chvátený býva spraved­livý.

Evanjelický

1 Spravod­livý hynie, a ni­kto si to neberie k srd­cu! Zbožní ľudia od­chádzajú, a nik si ne­všíma, že keď vlád­ne zlo, od­stránený býva spravod­livý,

Ekumenický

1 Spravod­livý hynie, ale ni­kto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí a ni­kto nechápe, že spred zla bol vzatý spravod­livý človek

Bible21

1 Sprave­dliví umírajía niko­mu to nevadí; zbožní li­dé navž­dy od­cházejía nikdo na to nemyslí, že sprave­dliví od­cházejípřed neštěstím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček