EkumenickýIzaiáš56,6

Izaiáš 56:6

Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy,


Verš v kontexte

5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi im dám po­mník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude od­stránené. 6 Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy, 7 za­vediem na svoj svätý vrch a roz­veselím ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom ol­tári, veď môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

6 A synov cudzin­ca, ktorí sa pri­poja k Hos­podinovi, aby mu svätos­lúžili a milovali meno Hos­podinovo súc mu za služob­níkov, každého, kto bude os­tríhať sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej sm­luvy,

Evanjelický

6 A cudzin­cov, čo sa pri­poja k Hos­podinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hos­podinovo, aby sa stali Jeho služob­ník­mi, všet­kých, ktorí chránia sviatočný deň pred znes­vätením a držia sa pev­ne mojej zmluvy,

Ekumenický

6 Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy,

Bible21

6 Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček