EkumenickýIzaiáš56,5

Izaiáš 56:5

Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi im dám po­mník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude od­stránené.


Verš v kontexte

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pri­dŕžajú sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi im dám po­mník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude od­stránené. 6 Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy,

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

5 Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami mies­to a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vy­hladené.

Evanjelický

5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi dám im po­mník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vy­treté.

Ekumenický

5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi im dám po­mník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude od­stránené.

Bible21

5 dám ve svém do­mě a mezi svý­mi zdmipo­mník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy ne­z­mizí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček