EkumenickýIzaiáš56,4

Izaiáš 56:4

Pre­to tak­to hovorí Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pri­dŕžajú sa mojej zmluvy:


Verš v kontexte

3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom. 4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pri­dŕžajú sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi im dám po­mník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude od­stránené.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin o klešten­coch, ktorí budú os­tríhať moje soboty a vy­volia si to, čo sa mne ľúbi, a budú sa držať mojej sm­luvy:

Evanjelický

4 Lebo tak­to vraví Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje sviatočné dni od­počin­ku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy:

Ekumenický

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pri­dŕžajú sa mojej zmluvy:

Bible21

4 Ne­boť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří za­chovávají mé soboty, kteří se pro mou vů­li roz­hod­lia drží se mé smlou­vy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček