EkumenickýIzaiáš55,13

Izaiáš 55:13

Na­mies­to bodľačia vy­ras­tie cyp­rus, na­mies­to pŕhľavy vy­ras­tie myr­ta. Bude to na slávu Hos­podinov­ho mena, na večné znamenie, čo sa ne­pominie.


Verš v kontexte

11 tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal. 12 Pre­to vy­j­dite s radosťou a v pokoji vás vy­vedú. Vr­chy a kop­ce budú pred vami s radosťou plesať a všet­ky poľné stromy budú tlies­kať rukami. 13 Na­mies­to bodľačia vy­ras­tie cyp­rus, na­mies­to pŕhľavy vy­ras­tie myr­ta. Bude to na slávu Hos­podinov­ho mena, na večné znamenie, čo sa ne­pominie.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

13 Mies­to chras­tiny naras­tie jedľa, a mies­to hlohu naras­tie myr­tus, a bude to Hospodinovi na s­láv­ne meno, na večné znamenie, k­toré nebude vy­hladené.

Evanjelický

13 Mies­to tŕnia vzras­tie cyp­rus, mies­to hložia vzras­tie myr­ta. Bude to na chválu Hos­podinovi a ako večné, ne­zničiteľné znamenie.

Ekumenický

13 Na­mies­to bodľačia vy­ras­tie cyp­rus, na­mies­to pŕhľavy vy­ras­tie myr­ta. Bude to na slávu Hos­podinov­ho mena, na večné znamenie, čo sa ne­pominie.

Bible21

13 Místo křoví pak vy­ros­te cypřiša myr­ta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí – věčné zna­mení, které ne­z­mizí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček