EkumenickýIzaiáš55,12

Izaiáš 55:12

Pre­to vy­j­dite s radosťou a v pokoji vás vy­vedú. Vr­chy a kop­ce budú pred vami s radosťou plesať a všet­ky poľné stromy budú tlies­kať rukami.


Verš v kontexte

11 tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal. 12 Pre­to vy­j­dite s radosťou a v pokoji vás vy­vedú. Vr­chy a kop­ce budú pred vami s radosťou plesať a všet­ky poľné stromy budú tlies­kať rukami. 13 Na­mies­to bodľačia vy­ras­tie cyp­rus, na­mies­to pŕhľavy vy­ras­tie myr­ta. Bude to na slávu Hos­podinov­ho mena, na večné znamenie, čo sa ne­pominie.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo s radosťou vy­j­dete a v po­koji do­prevadení budete. Vr­chy a brehy budú jasať pred vami, a všet­ky stromy poľa budú tlies­kať rukami.

Evanjelický

12 Vskut­ku, s radosťou vy­j­dete a v po­koji vás po­vedú; vr­chy a kop­ce vy­puk­nú pred vami v jasot a všet­ky stromy budú tlies­kať.

Ekumenický

12 Pre­to vy­j­dite s radosťou a v pokoji vás vy­vedú. Vr­chy a kop­ce budú pred vami s radosťou plesať a všet­ky poľné stromy budú tlies­kať rukami.

Bible21

12 Ano, vy­jdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám bu­dou zpívat vstříc, tleskat vám bu­dou všech­ny stro­my na po­lích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček