EkumenickýIzaiáš55,11

Izaiáš 55:11

tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal.


Verš v kontexte

10 Lebo ako padá dážď a sneh z neba a ne­vráti sa ta, ale za­vlaží zem, zúrod­ní ju a dá jej vy­klíčiť, vy­dá semeno na siatie a chlieb na jedenie, 11 tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal. 12 Pre­to vy­j­dite s radosťou a v pokoji vás vy­vedú. Vr­chy a kop­ce budú pred vami s radosťou plesať a všet­ky poľné stromy budú tlies­kať rukami.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

11 tak bude moje slovo, ktoré vy­j­de z mojich úst; nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.

Evanjelický

11 tak bude moje slovo, ktoré vy­chádza z mojich úst: nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná, čo sa mne páči, ús­pešne spraví, na čo ho po­sielam.

Ekumenický

11 tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal.

Bible21

11 ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček