EkumenickýIzaiáš54,5

Izaiáš 54:5

Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme.


Verš v kontexte

4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš. 5 Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme. 6 Veď Hos­podin ťa po­volal ako opus­tenú a duchom skor­mútenú ženu. Možno za­pudiť ženu mlados­ti? — hovorí tvoj Boh.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hos­podin Zá­stupov je jeho meno, a tvoj vy­kupiteľ, Svätý Iz­raelov, bude sa volať Bohom celej zeme.

Evanjelický

5 Lebo tvoj Tvor­ca je tvojím manželom, Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, tvoj Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Ekumenický

5 Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme.

Bible21

5 Tvým manže­lem je pře­ce tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů – to jméno má; Svatý iz­rael­ský je ti vykupitelem, Bohem vší země se na­zývá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček