EkumenickýIzaiáš54,3

Izaiáš 54:3

Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá.


Verš v kontexte

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky! 3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá. 4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo sa roz­môžeš na­pravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vlád­nuť národami, a pus­té mes­tá osadia.

Evanjelický

3 Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá.

Ekumenický

3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá.

Bible21

3 Roz­můžeš se to­tiž do­prava i doleva, národům bu­dou vládnout tvo­ji po­tom­cia zpustlá měs­ta ob­sadí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček