EkumenickýIzaiáš54,17

Izaiáš 54:17

Nijaká zbraň vy­robená proti tebe sa ne­vydarí a každý jazyk, ktorý po­vs­tane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služob­níkov Hos­podina a dob­ro­denie odo mňa — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

15 Po­zri, ak ťa na­pad­nú, ne­má to nič spoločné so mnou, kto proti tebe zaútočí, pad­ne pred tebou. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, čo roz­dúchava uhlie v ohni a svojou zručnosťou vy­rába zbrane. Ja som stvoril ničiteľa, aby ničil. 17 Nijaká zbraň vy­robená proti tebe sa ne­vydarí a každý jazyk, ktorý po­vs­tane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služob­níkov Hos­podina a dob­ro­denie odo mňa — znie výrok Hos­podina.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

17 Ni­ktorý nás­troj, utvorený proti tebe, sa ne­podarí, a každý jazyk, k­torý by po­vs­tal proti tebe na súde, od­súdiš. To je dedičs­tvo služob­níkov Hos­podinových a ich spraved­livosť odo mňa, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

17 Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude ús­pešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvih­ne proti tebe k súd­nemu výroku, ty za­tratíš. Toto je údel sluhov Hos­podinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

17 Nijaká zbraň vy­robená proti tebe sa ne­vydarí a každý jazyk, ktorý po­vs­tane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služob­níkov Hos­podina a dob­ro­denie odo mňa — znie výrok Hos­podina.

Bible21

17 Žádná zbraň chys­taná na tebe se ne­z­dařía každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dě­dictví služebníků Hos­po­di­nový­cha vítěz­ství, jež jim za­jis­tím, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček