EkumenickýIzaiáš54,16

Izaiáš 54:16

Hľa, ja som stvoril kováča, čo roz­dúchava uhlie v ohni a svojou zručnosťou vy­rába zbrane. Ja som stvoril ničiteľa, aby ničil.


Verš v kontexte

15 Po­zri, ak ťa na­pad­nú, ne­má to nič spoločné so mnou, kto proti tebe zaútočí, pad­ne pred tebou. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, čo roz­dúchava uhlie v ohni a svojou zručnosťou vy­rába zbrane. Ja som stvoril ničiteľa, aby ničil. 17 Nijaká zbraň vy­robená proti tebe sa ne­vydarí a každý jazyk, ktorý po­vs­tane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služob­níkov Hos­podina a dob­ro­denie odo mňa — znie výrok Hos­podina.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý dýma na oheň z uhlia a vy­rába zbrane podľa svojej práce; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil.

Evanjelický

16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý roz­duchuje uhlie v ohni a vy­rába zbraň roz­ličného druhu, ale ja som stvoril i zhub­cu, aby kazil.

Ekumenický

16 Hľa, ja som stvoril kováča, čo roz­dúchava uhlie v ohni a svojou zručnosťou vy­rába zbrane. Ja som stvoril ničiteľa, aby ničil.

Bible21

16 Hle, to já jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhnia vy­rábí zbraně k je­jich účelu; tentýž já jsem stvořil také zhoubce, aby půso­bil záhu­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček