EkumenickýIzaiáš54,14

Izaiáš 54:14

V spravodlivosti budeš upev­nená, ďaleko sa drž od ú­tlaku, aby si sa ne­musela báť, a od hrôzy, aby sa ne­prib­lížila k tebe.


Verš v kontexte

13 Všet­ci tvoji po­tom­kovia budú učeník­mi Hos­podina a budú žiť vo veľkom po­koji. 14 V spravodlivosti budeš upev­nená, ďaleko sa drž od ú­tlaku, aby si sa ne­musela báť, a od hrôzy, aby sa ne­prib­lížila k tebe. 15 Po­zri, ak ťa na­pad­nú, ne­má to nič spoločné so mnou, kto proti tebe zaútočí, pad­ne pred tebou.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

14 Budeš pev­ne po­stavená na spraved­livos­ti a budeš ďaleko od útis­ku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa ne­prib­líži k tebe.

Evanjelický

14 Budeš upev­nená spásou, vzdialená budeš ú­tlaku, lebo sa ne­musíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe ne­prib­líži.

Ekumenický

14 V spravodlivosti budeš upev­nená, ďaleko sa drž od ú­tlaku, aby si sa ne­musela báť, a od hrôzy, aby sa ne­prib­lížila k tebe.

Bible21

14 Za­lože­na bu­deš na spravedlnosti: Zbavena nási­lí bez obav bu­deš žít, nepřiblíží se k to­bě žádné neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček