EkumenickýIzaiáš54,11

Izaiáš 54:11

Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír.


Verš v kontexte

10 Aj keby sa vr­chy po­hli a kop­ce kolísali, moja milosť sa ne­poh­ne od teba a moja zmluva po­koja sa nezakolíše, hovorí Hos­podin, ktorý sa zľutúva nad tebou. 11 Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír. 12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

11 Oj, ty strápená, zmietaná vích­ricou, ne­majúca po­tešenia, hľa, ja položím tvoje kamene v oz­dob­né stibium a založím ťa na zafíroch.

Evanjelický

11 Ty bied­na, zmietaná, bez­útešná! Aj­hľa, tvoje zá­klad­né kamene položím na drahokamy a tvoje zá­klady na zafíry.

Ekumenický

11 Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír.

Bible21

11 Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já tě vy­bu­du­ji tyrky­sový­mi kameny, za základ po­ložím ti safí­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček