EkumenickýIzaiáš54,10

Izaiáš 54:10

Aj keby sa vr­chy po­hli a kop­ce kolísali, moja milosť sa ne­poh­ne od teba a moja zmluva po­koja sa nezakolíše, hovorí Hos­podin, ktorý sa zľutúva nad tebou.


Verš v kontexte

9 Pri­padá mi to ako za dní No­acha, keď som pri­sahal, že No­achove vody už neza­plavia zem, tak teraz pri­sahám, že sa nebudem na teba hnevať ani ťa nebudem kar­hať. 10 Aj keby sa vr­chy po­hli a kop­ce kolísali, moja milosť sa ne­poh­ne od teba a moja zmluva po­koja sa nezakolíše, hovorí Hos­podin, ktorý sa zľutúva nad tebou. 11 Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo vr­chy ustúpia a brehy sa po­hnú so svoj­ho miesta, ale moja milosť ne­us­túpi od teba, a sm­luva môj­ho po­koja sa ne­poh­ne, hovorí tvoj zľutov­ník Hos­podin.

Evanjelický

10 Lebo keby sa aj vr­chy po­hli a pahor­ky sa klátili, moja milosť sa ne­poh­ne od teba, ani moja zmluva po­koja sa ne­sk­láti, hovorí Hos­podin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Ekumenický

10 Aj keby sa vr­chy po­hli a kop­ce kolísali, moja milosť sa ne­poh­ne od teba a moja zmluva po­koja sa nezakolíše, hovorí Hos­podin, ktorý sa zľutúva nad tebou.

Bible21

10 I kdy­by hory někam odešly, i kdy­by se chvěly pahorky, má lás­ka od tebe nikdy neodejde, smlouva mého poko­je se nezachvěje, praví Hos­po­din, jenž s te­bou sou­cítí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček