EkumenickýIzaiáš54,1

Izaiáš 54:1

Za­plesaj ne­plod­ná, čo si nerodila, zajasaj a výs­kaj, hoci si ne­poz­nala pôrod­né boles­ti, lebo bude viac synov opus­tenej ako synov vy­datej, hovorí Hos­podin:


Verš v kontexte

1 Za­plesaj ne­plod­ná, čo si nerodila, zajasaj a výs­kaj, hoci si ne­poz­nala pôrod­né boles­ti, lebo bude viac synov opus­tenej ako synov vy­datej, hovorí Hos­podin: 2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky! 3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­spevuj, ne­plod­ná, ty, k­torá nerodíš, jasaj a po­krikuj radost­ne, ty, k­torá nepracuješ k porodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako synov tá, ktorá má muža! hovorí Hos­podin.

Evanjelický

1 Jasaj, ne­plod­ná, ktorá si nerodila, pre­puk­ni v plesanie, vy­krík­ni, hoci si ne­tr­pela boles­ti, lebo opus­tená má viac synov ako vy­datá - vraví Hos­podin.

Ekumenický

1 Za­plesaj ne­plod­ná, čo si nerodila, zajasaj a výs­kaj, hoci si ne­poz­nala pôrod­né boles­ti, lebo bude viac synov opus­tenej ako synov vy­datej, hovorí Hos­podin:

Bible21

1 Jásej, neplodná, která jsi nikdy dě­ti neměla! Zpívej a křič sa­mou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná to­tiž bude mít dě­ti – víc dětí než­li provdaná, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček