EkumenickýIzaiáš53,9

Izaiáš 53:9

Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel sm­rť, hoci ne­páchal násilie a v jeho ús­tach nebola lesť.


Verš v kontexte

8 Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho po­kolení? Veď bol vy­ťatý z krajiny živých, pre ne­právosť svoj­ho ľudu bol ranený. 9 Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel sm­rť, hoci ne­páchal násilie a v jeho ús­tach nebola lesť. 10 Hos­podinovi sa za­páčilo zdr­viť ho utr­pením. Ak položí svoj život za zo­trenie viny, uvidí po­tom­stvo, predĺži si život a skr­ze neho sa podarí Hos­podinov zámer.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

9 A dali mu s bez­božnými jeho hrob i s bohatým, keď zo­mrel ukrut­nou sm­rťou, pre­to, že ne­spáchal nijakej ne­právos­ti, ani ľsti nebolo ni­kdy v jeho ús­tach.

Evanjelický

9 Dali mu hrob s bez­božník­mi a so zločin­cami, keď zo­mrel, hoci ne­spáchal násilie a nebolo ľs­ti v jeho ús­tach.

Ekumenický

9 Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel sm­rť, hoci ne­páchal násilie a v jeho ús­tach nebola lesť.

Bible21

9 Ač měl být po­hřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se to­tiž ne­do­pustil křiv­dya v ús­tech neměl žádnou lest.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček