EkumenickýIzaiáš53,8

Izaiáš 53:8

Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho po­kolení? Veď bol vy­ťatý z krajiny živých, pre ne­právosť svoj­ho ľudu bol ranený.


Verš v kontexte

7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom. 8 Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho po­kolení? Veď bol vy­ťatý z krajiny živých, pre ne­právosť svoj­ho ľudu bol ranený. 9 Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel sm­rť, hoci ne­páchal násilie a v jeho ús­tach nebola lesť.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

8 Vzatý bol z väz­by a zo súdu. A čo do jeho po­kolenia, ktože ho vyrozpráva? Pre­tože bol vy­ťatý zo zeme živých, pre pre­stúpenie môj­ho ľudu bola mu zadaná rana.

Evanjelický

8 Väzením a súdom bol od­stránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vy­ťatý z krajiny živých, pre vinu svoj­ho ľudu bol zbitý.

Ekumenický

8 Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho po­kolení? Veď bol vy­ťatý z krajiny živých, pre ne­právosť svoj­ho ľudu bol ranený.

Bible21

8 Vza­li jej, aby byl za­držen a souzen;kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl to­tiž vy­ťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček