EkumenickýIzaiáš53,7

Izaiáš 53:7

Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom.


Verš v kontexte

6 Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých. 7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom. 8 Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho po­kolení? Veď bol vy­ťatý z krajiny živých, pre ne­právosť svoj­ho ľudu bol ranený.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

7 Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dob­rovoľne a ne­ot­voril svojich úst; vedený bol ako baránok na za­bitie a zanemel ako ov­ca, k­torá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a ne­ot­voril svojich úst.

Evanjelický

7 Strápený po­kor­ne tr­pel, a ne­ot­voril ús­ta ako baránok vedený na za­bitie, a ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá umĺk­ne pred svojimi strihačmi.

Ekumenický

7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom.

Bible21

7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl ve­den jako beránek, jak ovce před stři­hači oněměl, ústa ne­o­tevřel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček