EkumenickýIzaiáš53,6

Izaiáš 53:6

Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých.


Verš v kontexte

5 On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie. 6 Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých. 7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

6 My všet­ci sme zblúdili jako ov­ce; každý z nás sme sa ob­rátili na svoju vlast­nú ces­tu, a Hos­podin uvalil na neho ne­právosť všet­kých nás.

Evanjelický

6 My všet­ci sme blúdili ako ov­ce, všet­ci sme chodili vlast­nou ces­tou. Hos­podin spôsobil, aby ho za­siah­la ne­právosť všet­kých nás.

Ekumenický

6 Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých.

Bible21

6 My všich­ni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou ces­tu obrátil, Hospodin ale uva­lil na nějpro­vinění nás všech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček