EkumenickýIzaiáš53,4

Izaiáš 53:4

Na­ozaj, on niesol naše choroby a naše boles­ti ho obťažili. My sme si mys­leli, že je ranený, Bohom do­udieraný a opo­vr­hnutý.


Verš v kontexte

3 Opo­vr­hnutý a opus­tený ľuďmi, muž boles­ti, ktorý po­znal utr­penie, pred ktorým si za­krývajú tvár, opo­vr­hnutý, a my sme si ho ne­vážili. 4 Na­ozaj, on niesol naše choroby a naše boles­ti ho obťažili. My sme si mys­leli, že je ranený, Bohom do­udieraný a opo­vr­hnutý. 5 On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

4 kým on vzal na seba naše ne­moci a niesol naše boles­ti, a my sme sa dom­nievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený.

Evanjelický

4 Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše boles­ti. My sme sa naz­dali, že je za­sia­hnutý, Bohom bitý a strápený.

Ekumenický

4 Na­ozaj, on niesol naše choroby a naše boles­ti ho obťažili. My sme si mys­leli, že je ranený, Bohom do­udieraný a opo­vr­hnutý.

Bible21

4 Bo­lesti, jež ne­sl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček