EkumenickýIzaiáš53,3

Izaiáš 53:3

Opo­vr­hnutý a opus­tený ľuďmi, muž boles­ti, ktorý po­znal utr­penie, pred ktorým si za­krývajú tvár, opo­vr­hnutý, a my sme si ho ne­vážili.


Verš v kontexte

2 Vy­rás­tol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Ne­má podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opo­vr­hnutý a opus­tený ľuďmi, muž boles­ti, ktorý po­znal utr­penie, pred ktorým si za­krývajú tvár, opo­vr­hnutý, a my sme si ho ne­vážili. 4 Na­ozaj, on niesol naše choroby a naše boles­ti ho obťažili. My sme si mys­leli, že je ranený, Bohom do­udieraný a opo­vr­hnutý.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili,

Evanjelický

3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený ľuďmi, muž boles­tí, ktorý po­znal choroby, ako nie­kto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opo­vr­hnutý bol, a ne­vážili sme si ho.

Ekumenický

3 Opo­vr­hnutý a opus­tený ľuďmi, muž boles­ti, ktorý po­znal utr­penie, pred ktorým si za­krývajú tvár, opo­vr­hnutý, a my sme si ho ne­vážili.

Bible21

3 Opo­vržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – pro­č bychom si ho vší­ma­li?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček