EkumenickýIzaiáš53,12

Izaiáš 53:12

Pre­to mu dám podiel s mnohými a s početnými si roz­delí korisť, lebo až na sm­rť vy­dal svoj život a pri­počítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a pri­hováral sa za zločin­cov.


Verš v kontexte

10 Hos­podinovi sa za­páčilo zdr­viť ho utr­pením. Ak položí svoj život za zo­trenie viny, uvidí po­tom­stvo, predĺži si život a skr­ze neho sa podarí Hos­podinov zámer. 11 Po út­rapách svoj­ho života uvidí svet­lo, našiel uspokojenie, že ho po­chopili. Môj spravod­livý služob­ník ospravedl­ní mnohých, vez­me na seba ich viny. 12 Pre­to mu dám podiel s mnohými a s početnými si roz­delí korisť, lebo až na sm­rť vy­dal svoj život a pri­počítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a pri­hováral sa za zločin­cov.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to mu dám podiel medzi veľkými, a s moc­nými deliť bude korisť, pre­tože vy­lial svoju dušu na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, kým on niesol hriech mnohých a pri­mlúval sa za prie­stup­níkov.

Evanjelický

12 Pre­to mu dám podiel s veľkými a s moc­nými sa bude deliť o korisť, pre­tože obetoval svoj život na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, hoci on zniesol hriechy mnohých a za­stúpil prie­stup­níkov.

Ekumenický

12 Pre­to mu dám podiel s mnohými a s početnými si roz­delí korisť, lebo až na sm­rť vy­dal svoj život a pri­počítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a pri­hováral sa za zločin­cov.

Bible21

12 A pro­to mu dávám podíl s mnohými, aby se s ne­sčí­s­lný­mi dě­lil o kořist, protože sám sebe vy­dal smrtia počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mno­hý­cha za viníky se po­stavil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček