EkumenickýIzaiáš53,11

Izaiáš 53:11

Po út­rapách svoj­ho života uvidí svet­lo, našiel uspokojenie, že ho po­chopili. Môj spravod­livý služob­ník ospravedl­ní mnohých, vez­me na seba ich viny.


Verš v kontexte

10 Hos­podinovi sa za­páčilo zdr­viť ho utr­pením. Ak položí svoj život za zo­trenie viny, uvidí po­tom­stvo, predĺži si život a skr­ze neho sa podarí Hos­podinov zámer. 11 Po út­rapách svoj­ho života uvidí svet­lo, našiel uspokojenie, že ho po­chopili. Môj spravod­livý služob­ník ospravedl­ní mnohých, vez­me na seba ich viny. 12 Pre­to mu dám podiel s mnohými a s početnými si roz­delí korisť, lebo až na sm­rť vy­dal svoj život a pri­počítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a pri­hováral sa za zločin­cov.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

11 Z námahy svojej duše uvidí výsledok, na­sýti sa. Svojou známosťou ospravedl­ní spraved­livý môj služob­ník mnohých a ich ne­právos­ti on ponesie.

Evanjelický

11 Pre námahu svoj­ho života uzrie svet­lo. Svojím po­znaním môj spravod­livý sluha dá spravod­livosť mnohým a ich ne­právos­ti sám vez­me na seba.

Ekumenický

11 Po út­rapách svoj­ho života uvidí svet­lo, našiel uspokojenie, že ho po­chopili. Môj spravod­livý služob­ník ospravedl­ní mnohých, vez­me na seba ich viny.

Bible21

11 Po svém utrpení však svět­lo uvi­día bude nasycen. Můj sprave­dlivý služebník mno­hé ospravedlní; jejich viny vez­me na se­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček